Welkom

op onze website!

De Stichting Euritmie is opgericht in 1995 ter ondersteuning, middels het bijeenbrengen van fondsen, van de antroposofie, meer speciaal daarbinnen de euritmie.

Het initiatief bij de oprichting ging uit van de toenmalige Academie voor Eurytmie, later onderdeel van Hogeschool Helicon en sinds 2013 als Opleiding docent dans/euritmie onderdeel van de Hogeschool Leiden. Een belangrijk deel van de ondersteunende activiteiten van de stichting is dan ook gericht op bij de opleiding betrokken mensen en initiatieven.

Nu de opleiding, sinds 1 mei 2014, is verhuisd naar een nieuwe plek in Leiden, onderzocht het bestuur, als eigenaar van het gebouw Riouwstraat 1, de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het gebouw, op een manier die recht doet aan de historie van de plek en de doelstelling van de Stichting Euritmie.

Het resultaat: De Zalen!