Stichting Euritmie

De statutaire naam luidt: Stichting Eurithmie. Deze spelling is echter ongebruikelijk.
In het gewone dagelijkse verkeer heten we Stichting Euritmie.

RSIN/fiscaal nummer: 802490451
KvK nummer: 41158050

Contact:
Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag
(070) 3550039
info@stichtingeuritmie.nl

De statutaire doelstelling luidt:

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen om daarmee de antroposofie te bevorderen, in het bij­zonder door zowel de uitvoering van als de opleiding voor eurythmie en organisaties die zich daarop toeleg­gen te ondersteunen.

De statuten zijn hier in te zien.

Het financieel jaarverslag 2015 is hier in te zien.