Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • voorzitter: Bert de Graaff
  • secretaris: –
  • penningmeester: Yolanda Tijsterman
  • Helga Daniel
  • Cori de Leeuw

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging.