Welkom

op onze website!

De Stichting Euritmie is opgericht in 1995 ter ondersteuning, middels het bijeenbrengen van fondsen, van de antroposofie, meer speciaal daarbinnen de euritmie.

Het initiatief bij de oprichting ging uit van de toenmalige Academie voor Euritmie, later onderdeel van Hogeschool Helicon en sinds 2013 als Opleiding docent dans/euritmie onderdeel van de Hogeschool Leiden. Een belangrijk deel van de ondersteunende activiteiten van de stichting is dan ook gericht op bij de opleiding betrokken mensen en initiatieven.

Nadat de opleiding, sinds 1 mei 2014, is verhuisd naar een nieuwe plek in Leiden, heeft het bestuur, als eigenaar van het gebouw Riouwstraat 1, ervoor gekozen het gebouw te exploiteren en gebruikers en huurders aan te trekken om daarmee de jaarlijkse kosten te kunnen betalen. Deze exploitatie groeide gestaag. Bijzonder verheugend was dat er meer en meer euritmie-activiteiten in het gebouw plaats konden vinden.  Ook namen de antroposofische activiteiten toe.

In de loop van 2016 heeft het bestuur naar partners gezocht voor de financiering en exploitatie van het gebouw. Uiteindelijk bleek dat de Antroposofische Vereniging in Nederland het gebouw Riouwstraat 1 geheel over te nemen. In 2008 had de AViN het gebouw aan de Stichting Euritmie verkocht, en nu wilden ze het dus terugkopen. De AViN wilde het gebouw totaal renoveren en zo gereed maken voor de komende generaties voor antroposofie, euritmie en anderen cultureel, maatschappelijke activiteiten. Uiteindelijk is het gebouw einde 2017 gekocht en overgedragen aan de AViN.

Het gebouw Riouwstraat 1 heeft nu de naam Elisabeth Vreedehuis en neemt een interessante plek in het cultuurlandschap van Den Haag.  Zie verder: http://www.vreedehuis.nl/