Stichting Euritmie

De statutaire naam luidt: Stichting Eurithmie. Deze spelling is echter ongebruikelijk.
In het gewone dagelijkse verkeer heten we Stichting Euritmie.

RSIN/fiscaal nummer: 802490451
KvK nummer: 41158050

Contact:
Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag
(070) 3550039
06.53.27.10.35
info@stichtingeuritmie.nl

De statutaire doelstelling luidt:

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen om daarmee de antroposofie te bevorderen, in het bij­zonder door zowel de uitvoering van als de opleiding voor eurythmie en organisaties die zich daarop toeleg­gen te ondersteunen.

De statuten zijn hier in te zien.

Het financieel jaarverslag 2015 is hier in te zien.
Het financieel jaarverslag 2016 is hier in te zien.
Het financieel jaarverslagen 2017/2018 zijn hier in te zien.