Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • voorzitter: Bert de Graaff
  • secretaris: Helga Daniel
  • penningmeester: Yolanda Tijsterman
  • Cori de Leeuw

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging.